آیا سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید : 18-34321215-041

پلی استر متالایز،

 

روش و سیستم چاپ:  

پرایمر حلالی و جهت سیستم چاپ روتوگراور تهیه گردیده است.


نوع فیلم مناسب:

فیلم پلی استر متالایز


خصوصیات فنی:


 ویسکوزیته تولیدی:   20±2 Sec/D4/25oC          


 ویسکوزیته مصرفی:  14±2 Sec/D4/25oC        


گرماژ مورد نیاز: 2- 0.5  گرم در هر مترمربع


حلال تنظیم ویسکوزیته: اتیل استات

PVC متالایز،

 


روش و سیستم چاپ


پرایمر حلالی و جهت سیستم چاپ روتوگراور تهیه گردیده استنوع فیلم مناسب

متالایز PVC فیلم


خصوصیات فنی


   
20±2 Sec/D4/25oC        ویسکوزیته تولیدی

 

    14±2 Sec/D4/25oC     ویسکوزیته مصرفی

 


گرماژ مورد نیاز: 2- 0.5  گرم در هر مترمربع


حلال تنظیم ویسکوزیته: اتیل استات
BOPP متالایز،

 


روش و سیستم چاپ:  

پرایمر حلالی و جهت سیستم چاپ روتوگراور تهیه گردیده است.


نوع فیلم مناسب:

 فیلم  BOPP متالایز


خصوصیات فنی:

   
20±2 Sec/D4/25oC        ویسکوزیته تولیدی

 

    14±2 Sec/D4/25oC       ویسکوزیته مصرفی

 


گرماژ مورد نیاز: 2- 0.5  گرم در هر مترمربع


حلال تنظیم ویسکوزیته: اتیل استات
CPP متالایز،

 

روش و سیستم چاپ:  

پرایمر حلالی و جهت سیستم چاپ روتوگراور تهیه گردیده است.


نوع فیلم مناسب:

فیلمCPP متالایز


خصوصیات فنی:

   
20±2 Sec/D4/25oC        ویسکوزیته تولیدی

 

    14±2 Sec/D4/25oC     ویسکوزیته مصرفی

 


گرماژ مورد نیاز: 2- 0.5  گرم در هر مترمربع


حلال تنظیم ویسکوزیته: اتیل استات

فویل آلومینیوم بلستر،

 

روش و سیستم چاپ:  

پرایمر حلالی و جهت سیستم چاپ روتوگراور تهیه گردیده است.


نوع فیلم مناسب:

فویل آلومینیوم بلستر    (Hard-AL)


خصوصیات فنی:

   
20±2 Sec/D4/25oC        ویسکوزیته تولیدی

 

    14±2 Sec/D4/25oC     ویسکوزیته مصرفی

 

گرماژ مورد نیاز: 2- 0.5  گرم در هر مترمربع


حلال تنظیم ویسکوزیته: اتیل استات

فویل آلومینیوم نرم Soft Tempo،

 

روش و سیستم چاپ:  

پرایمر حلالی و جهت سیستم چاپ روتوگراور تهیه گردیده است.


نوع فیلم مناسب:

فویل آلومینیوم نرم   (SOFT TEMPO) 


خصوصیات فنی:

   
20±2 Sec/D4/25oC        ویسکوزیته تولیدی

 

    14±2 Sec/D4/25oC     ویسکوزیته مصرفی

 

گرماژ مورد نیاز: 2- 0.5  گرم در هر مترمربع


حلال تنظیم ویسکوزیته: اتیل استات

شبکه های اجتماعی

شرکت پرداد رنگ کهربا  در سال 1392 فعالیت خود را در زمینه تولید مرکب و سایر مواد مورد نیاز صنعت چاپ و بسته بندی آغاز نمود . این شرکت با پشتوانه ی علمی و تجربی موسسان خود در زمان بسیار محدود توانست با پاسخ به نیاز کیفی شرکت های چاپ و بسته بندی در سطح کشور مطرح گردد. از دیگر امتیازات این شرکت، ارتباط علمی و تجربی بسیار نزدیک با صنایع چاپ و بسته بندی وتامین کنندگان مواد شیمیایی کشور ترکیه میباشد که خود میتواند عاملی باشد در ایجاد تمایز کیفی با سایر محصولات مشابه در بازار کشورمان ایران. شرکت پرداد رنگ کهربا بر اساس دارا بودن دانش فنی و تولید مواد متنوع مورد نیاز صنعت چاپ و بسته بندی ، اعم از انواع مرکب، پرایمر، لاک و ترمولاک مناسب برای فیلمهای مختلف این صنعت، خود را عضوی کوچک، ولی بسیار موثر، در آینده ی این خانواده ی بزرگ میداند.

آدرس دفتر مرکزی: تبریز، کوی ولیعصر، خیابان نظامی، ده متری شهرناز، پلاک 3

ایمیل: info@pardadgroup.com

تلفن تماس:34321215-18 041

تلفن همراه:09143147247